Sverige, f. 1985
Utställning: 21-27 maj


Rummet mellan rörliga rutor

Det är fest ikväll men Tilde känner sig för nervös.

En resa mellan medier. Vilka visuella narrativ använder jag som serieskapare? Vad kan berättas bättre när det anpassas till film? Vilka serieelement kan jag inte översätta till film? Relationen till läsaren får här ett hinder i form av relationen till tid, men med ljudet som en ny möjlighet. Kommer erfarenheten av att doppa fötterna i ett annat fält påverka hur jag simmar i mitt egna?

Efter 17 år i serietecknarbranschen kastar jag mig in i att göra en kortfilm. Mitt examensarbete är en fristående kortfilm och ett kapitel i en längre serieberättelse.Page 14 from chapter 6 of the webcomic Quiet~Crowd
Tilde and Sara, making up game rules
Photo: Linus Remahl
Actors: Josefin Glaadh & Shin Mustafa
Tilde catching the metro
Photo: Per Hasselström & Linus Remahl
Actor: Josefin Glaadh