21–27 maj Master- & lärarstudenter

Linea Matei

Sverige, f. 1990
Utställning: 21-27 maj


Olika falla ödets lotter

Olika falla ödets lotter skildrar sex fiktiva karaktärers liv på olika platser i Sverige. Fotografierna är inspirerade av undersökningar och intervjuer med individer runt om i Sverige rörande samhällets och familjens uppfostran genom en intersektionell lins. Med väldigt olika liv och erfarenheter, hur kan vi empatisera med varandra? Genom vår förmåga att känna?