21–27 maj Master- & lärarstudenter

Veronika Larsson

Sverige, f. 1991
+46733181590
Utställning: 21-27 maj


MODERSMÅL / מאַמע-לשון

Utgångspunkten för mitt arbete har varit erfarenheten av ett ”mellanförskap”: att befinna sig mittemellan två kulturer. Om språk är en kulturbärare och typografin språkets kropp blev jag som grafisk formgivare nyfiken på vilken slags typografi som kan skapas utifrån denna mellanposition. I synnerhet ville jag arbeta med metoder, verktyg och uttryck som tillhör ett judiskt arv för att förändra mina förutsättningar för typkonstruktion och språk. Jag har utforskat den typografiska ligaturen som metod och form; historiskt sett skapad för att spara tid och plats i typsättning, men här använd för att hitta gemensamma nämnare mellan två strukturellt olika skriftspråk. En fråga i synnerhet har väglett mitt arbete: kan jag skapa något helt utifrån en mellanposition – något som inte är det ena eller det andra, utan en tredje möjlighet?

Resultatet är ett kalligrafiskt typsnitt med hybrider av latinska och hebreiska bokstäver som kan läsas från vänster till höger på engelska, och från höger till vänster på jiddisch. Baserat på en egenskriven dikt om mellanförskapet kommer det visuella uttrycket både från det ömsesidiga beroendet mellan de två skriftspråken, samt de kompromisser som sammanslagningen inneburit. På så sätt representerar texten inte bara min egen hybridiserade erfarenhet utan även den judiska erfarenheten i stort, formad av influenser från andra kulturer och språk under århundraden av flykt och migration.

Läs mer om projektet och ladda ner typsnittet på mother-tongue.info