21–27 maj Master- & lärarstudenter

Jens Masimov

Sverige, f. 1993
+46760735344
Utställning: 21-27 maj


We've Been Queuing Without a Reason

Det finns en speciell känsla i att tillhöra en trakt, en miljö i ständig motsättning. Landsbygden är så närvarande i sitt bortglömda tillstånd, där produktionsprocedurerna automatiskt verkar upprätthållas av någon kraft som inte är av denna världen. Landsbygden är ett komplext, sammanflätat och mångskiktat ställe, en plats för samarbete, gemenskap och glädje.
Genom sammansmältningen av personliga och universella referenser fungerar en takbox som en hörnsten i installationen. Genom att omfamna en handgjord estetik i kombination med en snygg finish försöker den kanalisera både det höga och låga och det invecklade, sammankopplade system som är landsbygden.
Jens Masimov (f. 1993, Hedemora, Dalarna) är en multimediakonstnär baserad i Stockholm. Genom uppslukande installationer utforskar han det personliga och universella inom en ram av ritualistisk förvrängning.
SUPER DETOUR AUGURY, 2022, installation view, Galleri Konstfack. Interactive
multimedia installation containing 40 bottles of home made wine, sculptures, objects, costume
and sound.


SUPER DETOUR AUGURY, 2022, installation view.


SUPER DETOUR AUGURY, 2022, installation view.


SUPER DETOUR AUGURY, 2022, installation view.


SUPER DETOUR AUGURY, 2022, installation view.


UPER DETOUR AUGURY, 2022, installation view. Costume designed and made by
Karin Tokunaga.