21–27 maj Master- & lärarstudenter

Siri Hagerfors

Sverige, f. 1985
0046-736198738
Utställning: 21-27 maj


Typografiska sinnen
Taktila minnen

Hur kan man översätta minnen till något visuellt och hur kan det visuella hjälpa till att återerövra minnen? Genom Typografiska sinnen Taktila minnen utforskar jag hur visualisering av minnen kan fungera genom att bruka våra sinnen. Hur känns ett minne? Kan jag få det att stanna kvar om det går att ta på? Hur delar jag min upplevelse av beröring och närhet med någon annan som inte var där?
 
Den isolering och avsaknad av närhet som uppstått i och med pandemin har gett mig behov av ett lugn. Animationen och de typografiska experimenten erbjuder en närhet till något som jag höll på att förlora. En påminnelse om vad jag inte får glömma bort och hjälper mig att stanna kvar i nuet.