21–27 maj Master- & lärarstudenter

Beatrice Alvestad LopezMetaplasm

Mitt arbete som konstnär rör sig mellan performance, poetisk film och installation av hantverksföremål. Det är en kontextbaserad praxis som handlar om geokroppar, hydrofeminism och ritualer – som alla är ämnen som uppmuntrar oss att leva i harmoni med landskapet, och andliga och naturliga krafter. Det centrala i min praktik är en anknytning till en plats och en öppenhet inför icke-mänskliga, vegetativa och planetariska kroppar genom performativa engagemang i den omgivande miljön. Jag registrerar mina förbindelser med landskapet genom ljud, film och fotografi, som sedan avslöjar landskapet som en fantasifull kraft i förhållande till min egen kropp. Jag placerar mig inom de många områdena hydrofeminism, post-mänskliga temporaliteter och ekologisk omvårdnad — gör studiebesök, samarbeten och kollektiva utbyten för att bygga upp situationsanpassad kunskap och forskningsmaterial.