21–27 maj Master- & lärarstudenter

Beatriz Costa



Lines of Thought — Drawing Seeing Talking Feeling

”Teckning” är ett substantiv, ”teckning” är ett verb. En teckning är inte bara ett färdigt visuellt uttryck utan också en handling; att utforska och uttrycka en tanke på en yta.
Tänk om vi kommunicerade mer genom teckningar? Tänk om vi kunde läsa dem? Tänk om vi kunde namnge linjer och använda ord för att beskriva varför vi gillar dem? Och tänk om alla kände att det var möjligt att göra det?

Tankelinjer är en grafisk uppsats om visuell läskunnighet och grafisk kommunikation, en teori- och praktikbok som gör det möjligt för människor att teckna, uppskatta bilder och utveckla en estetisk smak och kritik.

Mitt examensarbete kommer från min egen passion för teckning, bildkultur och grafisk utbildning. Jag vill dela denna passion med en bred publik genom att filosofiskt utforska vad som krävs för att teckna och se på bilder och hur det kan göras mer demokratiskt, inte bara något som är reserverat för ett fåtal.

I utställningslokalen hoppas jag att du får uppleva en miljö av äkta experimenterande och fylld av lärandets glädje; en allmän plats där du kan teckna, läsa den medföljande boken och prata med andra om dina erfarenheter av tecknade bilder.




Illustrations from the comic book “Lines of Thought – drawing, seeing, talking, feeling”





picture from Exhibition Space by Horia Stan

scanned pages from the book “Lines of Thought – drawing, seeing, talking, feeling”