Bokstäver från utopin

Jag känner att jag har en nästan gränslös mängd energi och entusiasm för att arbeta med bokstäver. Jag är inte säker på att jag vill bli typsnittsdesigner, men ofta när jag borde jobba med något annat är det det här jag vill göra istället. Varje tecken representerar ett ögonblick av glädje och flykt. Jag har kommit att kalla denna oortodoxa arbetsmoral för prokrastineringsarbete. Det är inte fritid, men inte något arbete heller. Kanske är det vad jag skulle göra i en värld utan arbete.

Frukterna av mitt arbete (?) är en samling typsnitt som utforskar idéer kring eklekticism och ornamentik. De får plats att leka på ett tryckt prov. Här minglar de och avbryter, överlappar och omfamnar varandra. Genom att befria sig från sina funktionella bojor genom att snabbt hoppa över lättjefulla pangram, omfamnar de istället den fria formen i collagets logik.

För mig är dessa bokstäver manifestationer av vad som kunde vara – bokstäver från utopin.