21–27 maj Master- & lärarstudenter

Klara Asklund

Sverige, f. 1998
+46 073 260 35 87
Utställning: 21-27 maj


Osynligt sjuk

Osynligt sjuk är ett examensarbete där jag genom illustrationer och korta texter återger mina och andras upplevelser av att ha en reumatisk sjukdom, sjukdomar som till största del är osynliga och ohörda. Detta examensarbete syftar till att expandera de visuella narrativ som existerar kring och om reumatism, för att visa mångfalden och komplexiteten som finns inom dessa upplevelser. Min förhoppning med detta projekt är att visa för omvärlden vad det faktiskt kan innebära att vara osynligt sjuk.