Tyskland, f. 1991
+46704298031
Utställning: 21-27 maj


I Never Learned to Type with Ten Fingers

Luise Schröder grundade en privat handelsskola 1910 i Stettin, en stad som en gång var en del av Tyskland. Med fokus på maskinskrivning och stenografi var hon en lokal lärare i modern kommunikation. Hennes familj påverkades av den globala tekniska utvecklingen och de sociopolitiska förändringarna under fyra generationer.

Den vanliga användningen av svarta typsnitt upphörde och romerska bokstavsformer blev dominerande, liksom i andra länder i Europa. I dagens digitaliserade värld anses maskinskrivning vara intuitivt och kräver inte längre professionella lärare.

I Never Learned to Type with Ten Fingers sammanställer berättelser inifrån en familjeägd skola. Den fördjupar sig i det senaste århundradets typografi genom personliga dokument och företagsdokument. Familjebilder, företagsbrevpapper, grafiska tryck, skyltar och tidningsartiklar ger inblick i en viss företagsidentitet. I dialog med denna visuella forskning utformades en typsnittsfamilj dedikerad till skolans särprägel. Typsnitten är hybrider mellan dåtid, nutid och framtid, och de undersöker fenomen som monospace, kursiv och ligaturer. I den medföljande publikationen ger de röst åt personliga anekdoter och spekulativa berättelser om familj och typografi.