21–27 maj Master- & lärarstudenter

Vesna Rohaček Salamon

Kroatien, f. 1985
+385958081526
Utställning: 21-27 maj


Ontologiskt vakuum

Mitt examensarbete har utvecklats genom forskning inom ämnena originalitet, konsumtion, ”fåfänglighet” och konsumtionskultur. Det refererar till idéer om konsumtion, begär, föroreningar, slöseri, tidens gång, förfall, och döden.

Den består av ett glasgjutet modernt ymnighetshorn. Glaset fångar spår av sönderfall och gör dem solida och eviga. Även med något så skört och tillfälligt som livet kan materialet frysa det i tiden. Glaset fångar livet.

Scenen är en rekonstruktion av en ”stilleben”-scen,en referens till barockmåleriet. Installationen består av en ljuslåda, bordsdesign, former, material och färgade skulpturer som är sinnebilden för konsumerism. Det handgjorda och det organiska förenas i en komposition, som om de är förenade i ruin och förfall. Skulpturerna liknar stillebengenren och anspelar på memento mori.

Detta examensarbete tar också upp det industriella livsmedelssystemet. Den betonar effektivitet, vinst och makt på ett sätt som tolkas snävt, ibland på bekostnad av andra miljömässiga och sociala värden.