21–27 maj Master- & lärarstudenter

Sofia Heinonen

Sverige, f. 1987
+46 735115807
Utställning: 21-27 maj


Fuktigt, stilla, vagga

Mitt examensarbete Fuktig, stilla, vagga består av målningar i vilka jag arbetat med teman utifrån kroppsliga erfarenheter. Jag har därför valt ett format nära min egen kroppsstorlek. Skalan hjälper mig att försätta mig i ett tillstånd av ”flow”, ett villkorslöst varande där jag får tillgång till kroppsminnen i min process.

I mitt måleri arbetar jag med friktion. Därför byter jag ibland ut penslarna mot vardagsföremål i syfte att skapa motstånd, som exempelvis en matkniv, en tapetskrapa eller ett däck. Genom gestmåleriet lyckas jag nå den villkorslösa närvaron. Under akten finns det inget utrymme för tvivel eller omtagningar. Om jag tillåter mig själv att tvivla, visar det sig också i resultatet.

Kombinationen av abstraktioner och naturens fenomen, som är en viktig del av mitt konstnärskap, är starkt kopplat till minnen av att fysiskt befinna på olika geografiska platser. Jag intresserar mig också för rörelsen mellan dessa platser; resorna mellan de fasta och de tillfälliga punkterna i mitt liv. I praktiken har pendling mellan stad och landsbygd en avgörande inverkan på mina färgval.