21–27 maj Master- & lärarstudenter

Emil Gunnarsson

Island, f. 1995
+46 730450320
Utställning: 21-27 maj


Observing the Maelstrom

Observing the Maelstrom är en publikation som presenterar kritiska perspektiv på teknologi i relation till samhället och design. Den utforskar ämnen som manipulativ webbdesign, subjektiva algoritmer och kommersiell övervakning genom att undersöka teknikhistoria och påföljder av nya medier. Begreppet teknologi tänjs och ifrågasätts. I texterna betraktas skor, smarttelefoner, kranar, glödlampor, pilar, skrivmaskiner, böcker, hjul och kvantdatorer som tekniker som utökar våra möjligheter och formar vårt beteende.

Typografin återspeglar alltid sin tids dominerande tekniker och teknologier. Förhållandet mellan teknik och typografi undersöks i Observing the Maelstrom med särskilt fokus på skrivmaskinens tid och IBM:s typografiska historia. Typsnittet Artisan var populärt bland användarna av IBM:s Selectric skrivmaskin, men det har sedan dess till stor del glömts bort. För projektet skapade författaren en ny digital version av Artisan. Här får Artisan ett nytt liv som digitalt typsnitt och dess historia får en unik kontext i denna publikation.