21–27 maj Master- & lärarstudenter

Alexander John JakobssonDIVISION, LINEARITY AND REPRODUCTIVE FRAGMENTATION

Kärnan i mitt examensarbete är arkivet med diabilder som togs och framkallades av min farfar John som jag aldrig hann träffa. Han gick bort den 26 november, samma datum då jag föddes. Även om vi sällan ser honom på bilderna lämnar han en obestridlig närvaro i de tusentals bilder där vi kan se genom hans ögon. Omvandlat till ett digitalt format manipuleras bilderna, förstoras och trycks på PVC-ark, polyestertyg och kopparväv. Dessa nya format som diabilderna får, är en kombination av ögonblick från olika tidsperioder i ett familjealbum. Installationen presenterar alternativa versioner av originaldiabilderna, skapade med tekniker och perspektiv från både förr och nu. Bland bilderna kan du också hitta glimtar av filmer och tv-program som ger en antydan om fiktionen som finns närvarande i enskilda minnen.