21–27 maj Master- & lärarstudenter

Alina Rentsch

Tyskland, f. 1992
+49 17684391572
Utställning: 21-27 maj


Figuring Speech

Arbetet har sitt ursprung i formen och systemet av klippta mönster, mallar från vilka delar av ett plagg, så kallade figurer, kalkeras på tyget innan de klipps ut och sätts ihop. Genom att omarbeta figurernas konturer med till synes oändliga meningar genom att använda talfigurer, uppstår en form. Idén om att kombinera dem går tillbaka till det faktum att både klippta mönster och talfigurer delar en speciell ”hur-man-gör”-dimension; klippta mönster är mallar och talfigurer, som en motor för att skapa bilder i språket, som ger råd om hur man manövrerar genom vardagen. Genom att använda vinylbokstäver för att lägga ut dessa former på golvet i utställningslokalen förvandlas formen till en levande karta. De blir framkomliga riktlinjer, vägar som syftar till att bjuda in besökare att ta omvägar under sin läsning, intuitivt spåra och framföra det rumsliga mönstret.
Figuring Speech, Installation View (Detail), Havet, Konstfack, 2022