Anne Klontzs ord

Från kompositioner till komposition

Ett fotografi från tidigt 1900-tal är utgångspunkten för kandidatstudenternas utställning. På bilden finns en presentation av studenternas verk. De är arrangerade, med lite eftertanke, nära intill varandra på en vägg och ett bord. Fotografiet visar objekt som keramiska fat och teserviser, textilbanderoller, skulpturer, målningar, två stolar och flera andra objekt som visar studenternas kunnande. I mitten av scenen finns en skylt med ordet ”Kompositioner” i fetstil.

Vad är en komposition? En komposition är så att säga summan av dess delar, men när det gäller konst, konsthantverk och design måste en komposition innehålla specifika element som punkt, linje, rymd, form, struktur och färg. Alla delar måste inte nödvändigtvis finnas samtidigt och det går att göra en komposition med ett enda element, men när fler element läggs till blir slutresultatet alltid bättre. Kompositionen är viktig eftersom den organiserar och omfattar balans och mångfald. En djärv linje är lika viktig som en mer finstämd, tunnare linje. Komposition kan förklara varför vissa saker är estetiskt mer tilltalande för ögat än andra. Dessutom måste en komposition inte vara en färdig produkt. Det kan vara en skiss eller idéer som är under utveckling.

För att återgå till fotografiet handlar det inte om kompositionen av ett enskilt objekt och inte heller om att jämföra och kontrastera verk. Detta fotografi fångar snarare idén om komposition som ett enhetligt och inkluderande rum där enskilda element möts.

Årets utställning av kandidatstudenterna är inspirerad av begreppet komposition och blandar examensprojekt samtidigt som den betonar uppfattningar om process, undersökning, enhet och den kollektiva rösten. På Konstfack pågår olika kompositioner i studior och verkstäder, kompositioner som tar form såväl genom det digitala och materiella som genom syn, doft och hörsel. Alla dessa aspekter finjusteras och speglas i varje students projekt och bidrar till att programmen skapar sin egen stämning och identitet.

I lokalerna får besökarna ta del av grupper av verk från programmen: Keramik och glas, Konst, Grafisk design och illustration, Industridesign, Inredningsarkitektur och möbeldesign, Textil och Ädellab. Det finns även ett gemensamt utrymme i Vita havet där en mix av utvalda studentverk med fokus på materiella processer och undersökningar av samhällsfrågor från samtliga program visas. Studenterna har dessutom ombetts att bidra med ett objekt som ska installeras som en gemensam komposition på en vägg i utställningen. Det är trots allt studenterna som är de nödvändiga elementen i ”Kompositionen” av 2022 års kandidatutställning.

Av Anne Klontz, curator