Maria Lantzs ord

Konstfacks examensutställning 2022
Näring för fred och frihet

När världen präglas av konflikter och våld är konstens alla uttryck en omistlig del av ett motstånd mot auktoritet, krig och förtryck. Konst, design, konsthantverk, bild- och slöjdpedagogik manifesterar yttrandefriheten genom att tillåta fantasi, känslor och idéer gestaltas och skapar dialog. När andelen demokratiska länder i världen minskar är detta fundamentalt. Med stolthet och respekt för den konstnärliga friheten slår Konstfack upp sina dörrar och visar 187 avgångsstudenters verk – vårt bidrag till det öppna samhälle vi är del av. Här skapar de enskilda delarna en helhet, en regnbåge som spänner över olika frågor och ämnen i livets alla skeden. Uppfinningar, skönhet, kritik, dystopier, tröst, kontemplation, djupa insikter och sprudlande humor ger näring till våra liv och till den fred och frihet vi så starkt värnar.

/ Konstfacks rektor Maria Lantz