7–13 maj Kandidatstudenter
Kandidat

Inredningsarkitektur och möbeldesignOm Inredningsarkitektur och möbeldesign

Avgångsstudenterna i Inredningsarkitektur och möbeldesign utforskar och materialiserar idéer om hur vi lever tillsammans, i samhällen, kulturer och ekosystem. Förankrade i Konstfacks praktiska verkstäder och genom ett fritt arbete, som utforskar fysiska och digitala gränser, engagerar sig studenterna i vardagsmiljöer, i hem och i allmänna platser.

Studenterna räcker ut en hand till arkitektur, konst och hantverk, och metoder, tekniker och teorier hämtas från skilda fält. De prövar möten mellan form, materia och material, och söker nya förhållningssätt till produktion i en värld av ändliga och unika naturresurser.

Årets avgångsstudenter gör möbler av agar agar, av tistlar och kaveldun, av stålindustrins restprodukter. De gestaltar med utgångspunkt i vår kollektiva minnesbank, utifrån en sandbottens mönster, eller en förorts rumsliga strukturer. De arbetar brett, fritt och individuellt, och inte sällan med förvandlingen eller översättningen som metod. Rösten av en kär släkting långt borta ger form till en sittmöbel. De arbetar med hemmet, med nya hybridmöbler i pandemins spår, och de spekulerar i hemmets nya offentlighet genom digitala plattformar. De arbetar experimentellt, men förankrar ofta projekten i vardagliga situationer i staden, såsom kioskens formspråk och typologi, eller caféet där arkitekturhistoria och samtid vävs samman.

Tillsammans skapar studenterna hopp inför framtiden, med en ny generation formgivare som engagerar sig i kritiska frågor genom konstnärliga designprocesser, genom att vara både uppfinnare, tillverkare och kommunikatörer.

Välkommen till kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesigns vårutställning 2022 där vi presenterar tio projekt.

Rebecca Ahlstedt, Christian Björk och Einar Rodhe, lektorer

Om Inredningsarkitektur och möbeldesign

Avgångsstudenterna i Inredningsarkitektur och möbeldesign utforskar och materialiserar idéer om hur vi lever tillsammans, i samhällen, kulturer och ekosystem. Förankrade i Konstfacks praktiska verkstäder och genom ett fritt arbete, som utforskar fysiska och digitala gränser, engagerar sig studenterna i vardagsmiljöer, i hem och i allmänna platser.

Studenterna räcker ut en hand till arkitektur, konst och hantverk, och metoder, tekniker och teorier hämtas från skilda fält. De prövar möten mellan form, materia och material, och söker nya förhållningssätt till produktion i en värld av ändliga och unika naturresurser.

Årets avgångsstudenter gör möbler av agar agar, av tistlar och kaveldun, av stålindustrins restprodukter. De gestaltar med utgångspunkt i vår kollektiva minnesbank, utifrån en sandbottens mönster, eller en förorts rumsliga strukturer. De arbetar brett, fritt och individuellt, och inte sällan med förvandlingen eller översättningen som metod. Rösten av en kär släkting långt borta ger form till en sittmöbel. De arbetar med hemmet, med nya hybridmöbler i pandemins spår, och de spekulerar i hemmets nya offentlighet genom digitala plattformar. De arbetar experimentellt, men förankrar ofta projekten i vardagliga situationer i staden, såsom kioskens formspråk och typologi, eller caféet där arkitekturhistoria och samtid vävs samman.

Tillsammans skapar studenterna hopp inför framtiden, med en ny generation formgivare som engagerar sig i kritiska frågor genom konstnärliga designprocesser, genom att vara både uppfinnare, tillverkare och kommunikatörer.

Välkommen till kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och möbeldesigns vårutställning 2022 där vi presenterar tio projekt.

Rebecca Ahlstedt, Christian Björk och Einar Rodhe, lektorer