Sverige, f. 1998
0706217454
Utställning: 7–13 maj


Stålspår

Jag beger mig tillbaka upp till min hemstad Luleå, ett metallurgiskt centrum som ibland kallas för Stålstaden i folkmun. Jag besöker stålindustrin SSAB tillsammans med min pappa som har arbetat där så länge som jag kan minnas. Det sker ett kunskapsutbyte mellan oss under tiden när vi sida vid sida går, han berättar och jag lyssnar.

På plats undersöker jag materialet svenskt stål och dess tillverkningsprocess. Stålet, ett material som finns överallt i vår närhet och som vi dagligen kommer i kontakt med, är också ett material som det saknas kunskap om. I mitt examensarbete utforskar jag hur min gestaltning kan förmedla identiteten från en stålindustri genom att samla in, visa och transformera material från produktionen. Med stål och spillbitar av stål utformar jag rumsliga objekt med förhoppningen att skapa en uppriktigare insyn till stålets materiella ursprung och tillverkning.