Sverige, f. 1994
+46 73 783 89 25
Utställning: 7–13 maj


G.A.C - Gunnar Asplund Café

Som examensarbete har jag ritat ett nytt café till Stadsbiblioteket och där jag har tittat på hur arkitekten Gunnar Asplund arbetade för att förstå hans metoder. Genom att blanda Asplunds designprinciper med egna samtida förebilder och konstnärliga referenser skapas ett nytt, personligt uttryck. I projektet har den estetiska hållbarheten varit avgörande för processen, där historisk och samtida konst och kultur fått ta stor del i designbesluten.

Jag har velat förbättra logiken i bibliotekets flöde och undersökt vilka situationer som uppstår beroende på hur ett rum, eller i detta fall byggnad, är planerad. Ett viktigt problem är att det nuvarande caféet får biblioteksrelaterade frågor eftersom caféet ligger precis vid entrén och misstas för vara en reception. Genom att lyssna till byggnadens naturliga flöde bör planen därför förändras och rummets funktion förtydligas, något som i detta fall innebär att caféet ska flyttas. Hur kan samspelet mellan besökare och rum optimeras?

G.A.C. – Gunnar Asplund Café, från Vårutställningen. Utvalda komponenter från interiören.

Foto: Fredrik Sandin Carlson


Kent-Harry är sommelier – en autodidakt med spetskompetens inom livets godaste ting.

Modell i frigolit, spackel och vit färg, en representation av relieferna. 81 x 94 centimeter, skala 1:2.

I Stadsbibliotekets entré finns närmast himmelska reliefer av skulptören Ivar Johnsson som tolkat motiv ur Iliaden. Bildens berättelse är ett universellt språk, men som är öppet för tolkning. Det lämnar betraktaren med en nyfikenhet. Hur kan en interiör locka besökare att lyfta blicken och undersöka rumsligheten med en nya ögon?

Jag vill modernisera motiven genom att knyta an till mer relaterbara scenarion och samtida kulturella uttryck. Genom att gestalta klassisk grekisk mytologi i nutida tappning, där krigshjältar möts för att dricka kaffe och fika med aliens eller spela pingis om notan, kan kulturella kanon lösgöras och således tillgängliggöras.

Foto: Fredrik Sandin Carlson


Representation av rumsligheten i caféet samt en elevation, båda från samma vy. Varmt välkomna, gratis påtår utlovas!

Hur kan en stämning representeras utan renderingar? I mitt examensarbete har jag velat undersöka hur man kan frångå samtidens representationsmetoder och se hur 1930-talets arkitekter förmedlade en interiör, då ofta via akvarell eller dyl. måleritekniker. I detta projekt har jag velat arbeta med collagetekniken men i ett mer samtida uttryck.

Foto: Molly Sehlin


Detaljbild av stolen, inspirerad av handräcket i Stadsbibliotekets entré. Lindat läder från Tärnsjö Garveri med sits samt rygg i vakumpressad ekfaner.

En halvcirkel i ryggstödet och en rektangulär, näst intill kvadratisk sits, ska påminna om Asplunds geometriska formundersökande i Stadsbiblioteket. Det är en flört till hur Asplunds detaljarbete alltid samspelade, från det lilla till det stora. Hur kan en byggnad relatera till en stol – och vice versa?

Foto: Molly Sehlin


Kaffe, bulle och planritningar. En planförändring skulle kunna bidra med ökad rumslig struktur och spatial förståelse, vilket underlättar både för cafégäster och biblioteksbesökare.

Genom att flytta caféet från entrén till bibliotekets nordöstra hörn, skapas en ny rumslighet som erbjuder mer solljus, rumslig definition och avskildhet. Att också göra om det nuvarande caféet till en informationsdisk skulle gynna besökarnas rumsliga förståelse, eftersom många i dagsläget misstar det nuvarande caféet för en biblioteksreception då det ligger precis vid huvudentrén. En förflyttning av caféet skulle skapa ett naturligt flöde i byggnaden och ser till besökarnas behov.

Foto: Fredrik Sandin Carlson