Sweden, b. 1994
+46 73 783 89 25
Exhibition: 7–13 May


G.A.C - Gunnar Asplund Café

In my degree project, I have designed a new café for the Stockholm Public Library and examined the work of architect Gunnar Asplund to understand his methods. Blending Asplund’s design principles with my own contemporary role models and artistic references has created a new, personal expression. Aesthetic sustainability has been crucial for the project’s process, in which historical and contemporary art and culture have played major roles in my design decisions.

I wanted to improve the logistics in the library’s flow and examine which situations arise depending on how a space, or in this case a building, is planned. A key problem is that the existing café has to deal with library-related questions, as the café is located right next to the entrance and is mistaken for the museum reception. By listening to the building’s natural flow, the layout should therefore be changed and the purpose of the space clarified, something which in this case means that the café should be relocated. How can the interplay between visitors and space be optimised?

G.A.C. – Gunnar Asplund Café, från Vårutställningen. Utvalda komponenter från interiören.

Foto: Fredrik Sandin Carlson


Kent-Harry är sommelier – en autodidakt med spetskompetens inom livets godaste ting.

Modell i frigolit, spackel och vit färg, en representation av relieferna. 81 x 94 centimeter, skala 1:2.

I Stadsbibliotekets entré finns närmast himmelska reliefer av skulptören Ivar Johnsson som tolkat motiv ur Iliaden. Bildens berättelse är ett universellt språk, men som är öppet för tolkning. Det lämnar betraktaren med en nyfikenhet. Hur kan en interiör locka besökare att lyfta blicken och undersöka rumsligheten med en nya ögon?

Jag vill modernisera motiven genom att knyta an till mer relaterbara scenarion och samtida kulturella uttryck. Genom att gestalta klassisk grekisk mytologi i nutida tappning, där krigshjältar möts för att dricka kaffe och fika med aliens eller spela pingis om notan, kan kulturella kanon lösgöras och således tillgängliggöras.

Foto: Fredrik Sandin Carlson


Representation av rumsligheten i caféet samt en elevation, båda från samma vy. Varmt välkomna, gratis påtår utlovas!

Hur kan en stämning representeras utan renderingar? I mitt examensarbete har jag velat undersöka hur man kan frångå samtidens representationsmetoder och se hur 1930-talets arkitekter förmedlade en interiör, då ofta via akvarell eller dyl. måleritekniker. I detta projekt har jag velat arbeta med collagetekniken men i ett mer samtida uttryck.

Foto: Molly Sehlin


Detaljbild av stolen, inspirerad av handräcket i Stadsbibliotekets entré. Lindat läder från Tärnsjö Garveri med sits samt rygg i vakumpressad ekfaner.

En halvcirkel i ryggstödet och en rektangulär, näst intill kvadratisk sits, ska påminna om Asplunds geometriska formundersökande i Stadsbiblioteket. Det är en flört till hur Asplunds detaljarbete alltid samspelade, från det lilla till det stora. Hur kan en byggnad relatera till en stol – och vice versa?

Foto: Molly Sehlin


Kaffe, bulle och planritningar. En planförändring skulle kunna bidra med ökad rumslig struktur och spatial förståelse, vilket underlättar både för cafégäster och biblioteksbesökare.

Genom att flytta caféet från entrén till bibliotekets nordöstra hörn, skapas en ny rumslighet som erbjuder mer solljus, rumslig definition och avskildhet. Att också göra om det nuvarande caféet till en informationsdisk skulle gynna besökarnas rumsliga förståelse, eftersom många i dagsläget misstar det nuvarande caféet för en biblioteksreception då det ligger precis vid huvudentrén. En förflyttning av caféet skulle skapa ett naturligt flöde i byggnaden och ser till besökarnas behov.

Foto: Fredrik Sandin Carlson