Kina, f. 1998
+46 736411548
Utställning: 7–13 maj


The Warping Voices

”När kommer du tillbaka?” frågade mormor i ett röstmeddelande under det kinesiska nyåret 2022.

”Jag vet inte”, sa jag. Allt jag vet är att hennes röst gick rakt in i mitt hjärta. Jag känner mig känslosam. Jag får hemlängtan.

Det är otroligt hur stor betydelse mänskliga röster kan ha. Kraften i en röst kan lätt ”slå hål på” de mest strikta formerna.

Röster representerar perfekt mänsklig komplexitet, vilket är kärnan i min undersökning.

För mitt examensarbete designade jag metoden The Warping Voices. Det är ett sätt att använda mänskliga röster för att förvränga en 3-dimensionell form till en mer komplex och flytande ny form. Jag vill lägga till ett lager av mänsklig komplexitet till min möbeldesign. Detta är mitt uttryckssätt i motsats till minimalismens dominerande formspråk, som tenderar att ”sudda ut” all stökighet och komplexitet. För mig är människans sanna natur känslosamhet och komplexitet.