Sverige, f. 1997
+46 734 344 890
Utställning: 7–13 maj


Minnesmöbler

I mitt examensarbete arbetar jag med minne, plats och identitet. Naturen och människan skapar på olika sätt mönster i naturen som lämnar minnen och historier efter sig. Med mina kopplingar till Dalsland har jag tittat närmre på landskapets mönster i naturen.

På botten av Vänern har vattnet format sandbottnen till ett vågmönster. Det här sandmönstret har jag ritat upp i ett 3D-program utifrån ett fotografi som jag sedan CNC-fräst ut i MDF. Sanden ligger horisontellt på botten av Vänern, men nu har jag rest upp mönstret och satt MDF-skivorna med det frästa mönstret på ett skåp. Med examensarbetet vill jag kunna rekonstruera och hylla naturens vackra mönsterbildningar.

Möblerna har fått sin plats i gammalt pappersbruk som bär på många minnen och historier. I brukets största rum med de finaste fönsterna, har jag ställt in möblerna digitalt. Denna kontext får effekt på min designprocess för den hjälper och höjer möblernas berättelse.


Skåp framifrån


Skåp bakifrån


Vita Sannar, Mellerud, Dalsland