Sverige, f. 1992
0736353440
Utställning: 7–13 maj


I Pandemins Spår

Under de senaste två åren har coronapandemin lett till att vi har blivit tvungna att tillbringa mycket mer tid i våra hem, där vi har behövt både arbeta och vila. Hemmet har blivit allt viktigare för oss, både när det gäller funktion och bekvämligheter. Flera undersökningar visar att en majoritet av det svenska folket vill att företaget de jobbar på ska bli mer flexibla när det kommer till arbete som utförs hemifrån efter pandemin.

Med mitt examensarbete vill jag visa möbler som kan underlätta en arbetsdag i hemmet. Det är ett svar på konflikten mellan kraven på flexibilitet i arbetslivet och hemmets tilltagande platsbrist.