Sverige, f. 1988
0720138869
Utställning: 7–13 maj


En grönskande samhörighet

Historiska, samtida och framtida fragment från och för Bredäng

Design för och med Bredäng.

En offentlig möbel kan ses som något gemensamt, men också som en förlängning av det privata. Med mitt examensarbete formger jag en förlängning av både hem, skola och arbete — ett rum och en möbel för möten i det offentliga.

Jag har valt att fokusera på förorten Bredäng, både i sin nuvarande kontext och den historiska. Bredäng är en senmodernistisk stadsdel i södra Stockholm, som är ett barn av sin tid med karaktäristiska arkitektoniska element i ett böljande landskap nära kusten. Något som gör stadsdelen anslående, enligt mig.

Möbeln blir unik för Bredäng och anspelar både på arkitekturen och den lokala stadsplaneringen. Den bildar en rumslig installation där invånare får en tydligare koppling till sin närmiljö, som dessutom är på en neutral plats där det gemensamma går före det subjektiva.

Installationen situeras längs Norsborgsstråket, som sträcker från Gamla stan till Norsborg och blir då en geografisk kompass både för och in till Bredäng.