Sverige, f. 1989
+46707275196
Utställning: 7–13 maj


Metamorfos — från växtfibrer till rumslig gestaltning

Mitt examensarbete är sprunget ur min fascination för papper. Hur materialet har en förmåga att ändra karaktär beroende på hur det är belyst och hur ytan, färgen och fiberinnehållet på så vis kan förändras, intresserar mig.

I Björhövda utanför Norrtälje har jag samlat fibrer från blad, frökapslar och stammar av fjolårets utblommade växter. Jag har undersökt hur jag kan jobba med lokala råmaterial, låta dessa styra materialframställningen och vara en avgörande komponent i designprocessen.

Vilka egenskaper och kvaliteter kan de olika växterna generera och hur kan materialet jag framställer ingå i ett rumsligt gestaltningskontext är frågor jag sökt svar på i projektet.