7–13 maj Kandidatstudenter

Oliwia Arwin

Sverige, f. 1996
+46(0)702656566
Utställning: 7–13 maj


MAYA - Vattenfiltret

Till mitt examensarbete har jag designat vattenfiltret Maya, ett vattenlås med filtrering för mikroplaster samt en absorbent av PFAS. Filtret är placerat under handfatet i badrummet.

PFAS, även känt som evighetskemikalierna, är en grupp högfluorerade ämnen som ger produkter fett, smuts och vattenavstötande egenskaper.

Vi kan varken smaka, dofta eller se dessa ämnen och vi kommer i kontakt med dem nästan varje dag. Förutom sina fett, smuts och vatten-avstötande egenskaper, finns det en betydligt sämre sida. Förutom att de inte bryts ner i miljön så är kemikalierna också bioackumulerande dvs att det ansamlas i levande organismer. Koncentrationen av dessa ämnen ökar desto högre upp i näringskedjan de rör sig, vilket gör kemikalierna biomagnifierande.

Ämnena kan även ha hormonstörande effekter på både djur och människor. Effekterna hämmar utvecklingen av hjärnan, ämnesomsättningen och reproduktionen. Foster och barn anses vara speciellt utsatta då de är extra känsliga under sin utvecklingsfas. Enligt IARC – Internationella cancerforskningsinstitutet, kan kemikalierna även vara cancerogena.

Människor exponeras delvis via vårt dricksvatten men exponeringen sker även när vi använder vardagliga produkter där PFAS har använts. För att bli av med dessa ämnen krävs det att vi plockar ur PFAS ur sin omloppsbana

Enligt mig räcker det inte att endast rena det vatten som kommer ut ur kranen då vi fortsätter att släpper ut både kemikalier och mikroplaster i vår dagliga användning. Därför har jag valt att placera Maya under handfatet. Där kan filtret och absorbenten fånga upp både mikroplaster och PFAS som redan finns i vårt dricksvatten samt det som släpps ut genom vår dagliga användning. På detta sätt kan mikroplasterna och kemikalierna extraheras från sin omloppsbana och sedan skickas till förbränning.