7–13 maj Kandidatstudenter

Kristin Wästberg

Sverige, f. 1996
+46707542555
Utställning: 7–13 maj


Algaeponic

Alger är förundransvärda organismer. De utgör basen i havens och sjöarnas näringskedjor där de producerar upp till hälften av allt syre på jorden och har en förmåga att absorbera koldioxid i luften. Utan överdrift kan vi säga att algerna skapar grundläggande förutsättningar till liv på vår planet.

Mikroalgen Spirulina är känd för sin höga halt av koncentrerat näringsinnehåll, såsom proteiner, vitaminer och mineraler, vilket har stora hälsofördelar för djur och människor. Traditionellt är Spirulina kultiverad i Tchadsjön i Centralafrika och har även odlats i rymden som livsmedel till astronauter. Mitt examensarbete undersöker hur mikroalgen kan bli en del av vår vardag och hur den kan få en egen plats i våra hem.

Algaeponic är en inredningsprodukt för odling av Spirulina som livsmedel i hemmet. Algaeponic gynnar användaren med näringsrika ämnen, jorden med koldioxidabsorberande egenskaper och lever upp till framtidens höga krav på omställning till hållbara och lokalproducerade livsmedel. Projektet vill främja en symbiotisk relation med algerna, där de tar fördel av vårt koldioxidutsläpp och vi får syre och näringsrik biomassa.
Foto: Wilma Wågelöf


Foto: Kristin Wästberg


Foto: Kristin Wästberg


Foto: Fredrik Sandin Carlson