7–13 maj Kandidatstudenter

Elsa EssingerGeneral Transfer

Mitt examensarbete General Transfer tar avstamp i de objekt, bilder och ljud som koreograferar mänsklig rörelse i den urbana infrastrukturen. Övergångsställets vita ränder och piktogram-bilder i tunnelbanan existerar anonymt i periferin av vår uppmärksamhet. Dessa symboler blir lätt gömda, eller kanske bortglömda, och våra vardagliga intryck av dem blir fragmentariska. Trots det förhåller sig våra kroppar till dem dagligen när vi rör oss genom stadsrummet, och där laddas de med energi. En energi som härstammar ur det urbana samhällets rörelse och tempo; växtvärken på byggarbetsplatserna, fordonen och massan av människor som rör sig i rusningstrafikens eviga pendling fram och tillbaka.