7–13 maj Kandidatstudenter

Lynn Stenvall

Sverige, f. 1990
+46 0723002291
Utställning: 7–13 maj


Förbjudet att mata duvorna

Det handlar om hinder
Som exkluderar
Som motar bort
Och korrigerar beteenden

Det handlar om skadedjuren
Om de oönskade
Hur dem hindras
Hur deras närvaro byggs bort

Det handlar om staden
Om vad som får synas
och vilka som bör gömmas

Det handlar om duvor
Det handlar om människor