7–13 maj Kandidatstudenter
Kandidat

TextilOm Textil

Våra studenter har kommit ut ur en tid av isolering och distans som värnat deras individuella språk och gett dem integritet.

Monumentala projekt har växt fram i en längtan att nå ut och ta plats. Men här syns även behovet av det taktila, det lustfyllda och det personliga mötet. Mötet mellan handen och materialet men också relationen till naturen, till tiden och mellan människor och djur. Vi ser hur de tagit till sig de traditionella textila teknikerna men utvecklat dem till något nutida.

Ämnen som sexualitet, identitet och klass syns även i årets examensarbeten, där flera studenter använder de textila materialen för att måleriskt föra fram sina berättelser.

Ulrika Mårtensson Hanje, lektor i design och rumslig gestaltning
Elsa Chartin, lektor i konsthantverk med inriktning mot textil

Om Textil

Våra studenter har kommit ut ur en tid av isolering och distans som värnat deras individuella språk och gett dem integritet.

Monumentala projekt har växt fram i en längtan att nå ut och ta plats. Men här syns även behovet av det taktila, det lustfyllda och det personliga mötet. Mötet mellan handen och materialet men också relationen till naturen, till tiden och mellan människor och djur. Vi ser hur de tagit till sig de traditionella textila teknikerna men utvecklat dem till något nutida.

Ämnen som sexualitet, identitet och klass syns även i årets examensarbeten, där flera studenter använder de textila materialen för att måleriskt föra fram sina berättelser.

Ulrika Mårtensson Hanje, lektor i design och rumslig gestaltning
Elsa Chartin, lektor i konsthantverk med inriktning mot textil