7–13 maj Kandidatstudenter

Carli Halvars

Sverige, f. 1993
+46 739383614
Utställning: 7–13 maj


Carlis.Mattor.AB

Mina verk utgår ifrån tre kontexter: hantverk, konst och design. Dessa är intressanta för mitt arbete då jag hela tiden rör mig mellan dem, oftast omedvetet. Genom att använda dem som grundpelare kan jag skapa en variation av de olika verken till utställningen. Det blir en slags experimentverkstad för att uttrycka och pröva mitt skapande mot ett framtida yrkesliv.

Detta examensarbete väver samman min utbildningstid och de kunskaper jag har tagit till mig, och som lett till att jag kan fördjupa mig inom de valda teknikerna.

I början av processen var det inte ett medvetet beslut att göra mina verk till en provokation utan jag har i efterhand insett att det är ett sätt att förhöja och ge kraft till verken. Jag har låtit text och motiv ha interna betydelser som jag sedan utvecklat till ett mer lättbegripligt budskap. Där vill jag låta texten i mina verk säga mer än tusen ord.