7–13 maj Kandidatstudenter

Moa-Matilda NilssonAGGRESSIVE TEXTILE

Mitt examensarbete är ett performativt gestaltningsarbete som iscensätter hypermaskulinitet. Genom skapandet av ett alter ego undersöker jag hur man kan uttrycka aggressivitet med hjälp av textil. Jag har granskat olika våldskulturer med fokus på wrestlingkulturen, och mitt alter ego uttrycks genom en muskeldräkt.

Muskeldräkten är inramad av en wrestlingring och tillsammans skapar de ett frosseri i sportestetik, primärfärger och aggressivitet. I projektet möts genusteorin, extremsporten och textilkonsten. Jag undersöker dessa kontexter och dess förhållande till varandra genom ett performance.

Let’s get ready to rumble!