7–13 maj Kandidatstudenter

Tyra Mohageratt göra tråd

Jag stickar, väver och syr. Men var kommer själva tråden ifrån? Jag vill lära mig ett nytt hantverk. Ge mig hän åt en ny process.

ull karda spinna

Osäkra, trevande händer som försöker förstå, göra, göra om.
Med tiden skapa muskelminne, börja lita på att kroppen vet vad den gör.

Kunskap, ofta så kallad tyst kunskap, som långsamt går förlorad och viljan att lära mig, förstå, bevara. Att ta mig tid, att vara i det långsamma, ger mig en känsla av ett nu och en relation till något större — ett då.

Jag gör samma lilla upprepade rörelse som generation efter generation har gjort innan mig.

karda spinna

Nästan bara arbeta mekaniskt med kroppen. Upprepning som inte kräver nya beslut. Bara det att kroppen inte är en maskin. Arbetet påverkas av fysiska förutsättningar, sinnesstämningar och tankar som vandrar iväg och av materialet som har en egen vilja, ett eget liv.