7–13 maj Kandidatstudenter

Emma Lundqvist

Sverige, f. 1983
+460708899622
Utställning: 7–13 maj


Erotikon Manicula

Färg sätter i gång mig. Det kittlar mitt skapande. Kombinationerna för mig vidare och plötsligt har jag nått fram.

Min relation till det textila materialet drivs av nyfikenhet och besatthet. Jag kan inte låta bli att talla, smeka och tafsa. Jag sticker ner fingrarna i garnnystanet, penetrerar det. Det väcker begär och lusten att skapa.

De val jag gör visar vart jag befinner mig. De val jag gör under skapandets gång visar vart jag är på väg. När jag är klar kan jag se vem jag är.
quilted strawberry