7–13 maj Kandidatstudenter

Ruben Rens

Sverige, f. 1994
+46723873453
Utställning: 7–13 maj


Vacker Tass

En vanlig reaktion vid ett möte med en furry är en avsky mot de sexuella element som är en del av gemenskapen. Sedan urminnes tider visar berättelser som Leda och svanen, där Zeus ser ut som en svan för att förföra jungfrun Leda, att den antropomorfa figuren länge varit sexuellt laddad.

Medan däremot Zeus kastar av sig sin gudomliga form för att efterlikna en anspråkslös svan, är fursuiten för många pälsklädda en naturlig förlängning av jaget, eller snarare, att ha på sig en fursuit är en uppstigning mot det ”ideala” jaget. Men detta fenomen måste också representera den antropomorfa formen för andra, och som sådan blir fursuiten ett hantverksobjekt som syftar till att återskapa detta koncept om det ideala jaget, ”fursona”. Mitt examensarbete Vacker tass är ett försök att utforska det enorma teoretiska nätverk som omsluter fursona på ett lekfullt sätt genom fysiska handlingar av reproduktion, förändring och undersökning.