7–13 maj Kandidatstudenter

Ting Wang

Sverige, f. 1974
076 204 3700
Utställning: 7–13 maj


Alien, Alienerade och Alienation

Kan jorden så småningom bli hem åt en alien: kan en alien göra jorden till sitt sanna hem? Jag är en alien som landat i Sverige. Försöker ständigt att etablera mig här, men jag känner mig fortfarande alltid som en alien. Däremellan står hela världen och det jag, jag var förut.

Alienation är inte en sjukdom, utan det är en lång resa för varje alien som lämnat sitt hem fysiskt eller psykiskt.

Jag gör förvrängda former, de är min värkande själ, som strävar.

De är din värkande själ, som strävar.