7–13 maj Kandidatstudenter

Silva Zander

Sverige, f. 1999
+46736859999
Utställning: 7–13 maj


Skogsljus

Det är natt, klockan är ett och du ligger i din säng, stressad över morgondagen. Du använder din telefon för att enkelt sätta på lampans dimmer-timer och bestämma din favoritfärg att somna till. Svenska naturljud från en kollektion på den tillhörande hemsidan fyller sovrummet och du lägger sedan bort telefonen. Ljuset som silar igenom lampskärmen av trä har en lugnande effekt. Du fantiserar om en solnedgång i sommarskogen, slappnar av och somnar.

Armaturen Skogsljus är skapad av trä skördat enligt Lübeckmodellen som fokuserar på biologisk mångfald. Skogsljus är designad med tanke på cirkularitet, och går enkelt att både ta isär och bygga ihop. Den huvudsakliga användargruppen är personer som lider av sömnlöshet.

För mitt examensarbete designar jag alltså en armatur på temat skog, som skapar en avslappnande miljö och ett lugn innan sömnen med hjälp av ljud, ljus och materialitet. Fokus på produktens och produktionens hållbarhet samt skogens biologiska mångfald är viktigt för mig.