7–13 maj Kandidatstudenter

Happy Ahlström

Sverige, f. 1997
073209856
Utställning: 7–13 maj


Cat-condo

I mitt examensarbete har jag designat ett modulärt inredningssystem för innekatter. Dagens kattmöbler är ofta designade utifrån geometriska former och är väldigt lika varandra. Det är också ont om möjligheter till anpassning för olika storlekar och åldrar.

Jag ville använda mig av parametric design för att ställa min design i kontrast till de geometriska formerna och skapa ett intressant uttryck för ägaren. Ägaren ska kunna välja ut modultyper och storlekar som passar sin katt och enkelt byta ut dem om de blir slitna, om katten tröttnar eller får andra behov.