7–13 maj Kandidatstudenter

Jesper Bror Palmqvist

Sverige, f. 1996
0738015577
Utställning: 7–13 maj


Struvstad

I min praktik arbetar jag med identitet som en form av terapi. Odefinierbara och queera identiteter intresserar mig och jag undersöker hur dessa identiteter villkoras i samhället genom estetik, materialitet och narrativa strukturer. Jag tar avstamp i min egen biografi och låter de relationer, strukturer och system jag möter röra sig mellan det privata och det allmänna i min konst.

Genom olika medier som måleri, film, installation och skulptur letar jag kryphål för att komma undan den heterosexuella och vita logik som dominerar det allmänna. I mitt arbete lägger jag stor vikt vid materialval och tonalitet. Jag hämtar objekt, scener, folklore och dokument laddade med en egen historia ur min omgivning och låter mina tillägg utgöra ytterligare ett lager. Det konceptuella och det intuitiva ingår här som två element som kompletterar och informerar varandra.

Att distribuera en berättelse över flera lager ger mina verk en möjlighet att skapa en egen språklighet med betraktaren och därmed överordna sig bedömningar.