Sverige, f. 1991
(+46) 0704923285
Utställning: 7–13 maj


Den ömma modern

Den ömma modern är en serie om amning som utforskar ämnet från ett personligt, historiskt, kulturellt och politiskt perspektiv. Vad innebär det att amma sitt barn? Vad innebär det att inte kunna, eller vilja? Vem ammar egentligen vem och hur har det sett ut historiskt? Serien tar avstamp i mina personliga erfarenheter av amning men tittar också på samhällets syn på denna essentiella del av föräldraskapet genom tid och rum.