7–13 maj Kandidatstudenter
Kandidat

Grafisk formgivning och illustrationOm Grafisk formgivning och illustration

Jag skriver ned stödord för att beskriva årets examensarbeten i Grafisk formgivning och Illustration. Jag skriver ord som plats, natur, minnen, arkiv och familj. Sen skriver jag begränsningar. Naturligtvis har ordet begränsningar – eller dess synonym restriktioner – präglat våra avgångsstudenters tre år på Konstfack. De har fått anpassa sig till ibland stränga begränsningar vad gäller tillgång till skolan som plats för skapande och socialt umgänge.
Men det är inte bara på grund av detta som ordet är relevant. Det handlar också om begränsningar som konstnärlig tillgång, en startpunkt för undersökning och lek.

Återkommande i våra studenters examensarbeten är en nyfikenhet på det ofullständiga, det motsträviga och det svårfångade. Det skimrar om kantrade relationer och förbisedda platser. Och det som bara är fragment av liv, brev och bleknade fotografier, föder levande dialog.

Här finns en vilja att vrida och vända på material, föremål, och platser – att hitta det som skaver och sticker ut – den muterade blomman i trädgården och den döende tamagotchin på nattduksbordet. Knölen på trädets stam.

Våra studenters verk visar på värdet i det kreativa hantverket, de undersöker världen och gör den på samma gång större.

Jöns Mellgren, programansvarig på Grafisk formgivning och illustration

Om Grafisk formgivning och illustration

Jag skriver ned stödord för att beskriva årets examensarbeten i Grafisk formgivning och Illustration. Jag skriver ord som plats, natur, minnen, arkiv och familj. Sen skriver jag begränsningar. Naturligtvis har ordet begränsningar – eller dess synonym restriktioner – präglat våra avgångsstudenters tre år på Konstfack. De har fått anpassa sig till ibland stränga begränsningar vad gäller tillgång till skolan som plats för skapande och socialt umgänge.
Men det är inte bara på grund av detta som ordet är relevant. Det handlar också om begränsningar som konstnärlig tillgång, en startpunkt för undersökning och lek.

Återkommande i våra studenters examensarbeten är en nyfikenhet på det ofullständiga, det motsträviga och det svårfångade. Det skimrar om kantrade relationer och förbisedda platser. Och det som bara är fragment av liv, brev och bleknade fotografier, föder levande dialog.

Här finns en vilja att vrida och vända på material, föremål, och platser – att hitta det som skaver och sticker ut – den muterade blomman i trädgården och den döende tamagotchin på nattduksbordet. Knölen på trädets stam.

Våra studenters verk visar på värdet i det kreativa hantverket, de undersöker världen och gör den på samma gång större.

Jöns Mellgren, programansvarig på Grafisk formgivning och illustration