Sverige, f. 1989
Utställning: 7–13 maj


Plk E H s.F

En visuell utforskning av de saker som min morfar lämnade efter sig: medaljer, uniformer, fotografier och diverse dokument.