Sverige, f. 1999
+46 723665649
Utställning: 7–13 maj


Apocalypse fatigue

Jag har låtit mig bli inspirerad av olika naturliga organismer och livsformer. Jag ser dem som som levande aktörer som jag kan kanalisera, och själv agera som en behållare för. Apocalypse fatigue är en utforskning av min egen konstnärliga praktik, genom att försöka skapa verk från ett icke-människocentrerat perspektiv och utforska hur olika organismer kan vara medskapare, och dess hållbarhet. Det är också ett försök att närma mig naturen som en direkt aktör för att skapa mångfaldiga berättelser om klimatförändringar.

Genom att ta en annan organisms perspektiv kan jag föreställa mig alternativa sätt att befinna mig i världen, och genom dem kan jag utforska mina egna känslor, konstnärliga visioner och reflektera över sociala frågor med ett förnyat perspektiv. På ett bredare sätt försöker mitt examensarbete att ödmjukt utmana dominerande världsbilder och presenterar ett alternativ till de apokalyptiska berättelser som så ofta används för att skildra klimatförändringar.