Sverige, f. 1995
0707295800
Utställning: 7–13 maj


Ur motståndet
skapas nya former.

Att vara dyslektiker gör det svårt att avkoda text på olika sätt. Hjärnan snurrar till meningarna och gör innehållet svårare att tolka. Olika individer med dyslexi upplever dessa svårigheter på olika sätt. Vissa upplever att orden krymper, andra att svärtan på sidan tjocknar, orden blir suddiga, hjärnan hittar på nya former och rörelsemönster.

”Narrativt och dynamiskt tänkande. Dyslektiker utvecklar ofta anlag för värdefulla förmågor. De utmaningar som de har är en konsekvens av en annorlunda hjärnstruktur. Dessa styrkor resulterar i förmågor som att kunna tänka tredimensionellt, se kreativa kopplingar, skapa berättelser och förutspå scenarier”.*

Jag har undersökt de visuella upplevelserna av att läsa med dyslexi. Genom intervjuer och research har jag tagit fram nya bokstavsformer och typsnitt. Jag vill visa de syner som vi dyslektiker upplever, men också lyfta fram de många positiva sidorna med att vara dyslektiker. Det som skaver, förmågan att se nya former i sedan länge inlärt material, hjärnans små missvisanden som skapar nya berättelser och former som inte fanns där innan. Jag vill öppna upp för en mer lekfull, experimenterande och mångfaldig värld av bokstavsformer.

* Brock L. Eide och Fernette F. Eide, “The Dyslexic Advantage: Unlocking the Hidden Potential of the Dyslexic Brain”, 2012.