Sverige, f. 1997
+46707633210
Utställning: 7–13 maj


Skogsglänta

Jag gräver som en barkborre, gångar mellan mig och skogen

Mitt examensarbete är ett utforskande av skogsgläntan. Med skogsglänta syftar jag delvis på den faktiska fysiska platsen men även ett sinnestillstånd, en mental plats, som jag starkt förknippar med skogen. Denna mentala plats kan beskrivas som ett djupt inre lugn och acceptans — en tidlös närvaro befriad från självmedvetenhet, rationalitet och norm.

Projektets process har formats av ett sökande efter sätt att uppleva det här även utanför skogen och en vilja att frigöra min kreativa process från tidigare inlärda mönster och idéer. Med skogsgläntan närvarande i tankarna har jag arbetat förutsättningslöst och intuitivt för att potentiellt skapa en grogrund för något visuellt oförutsägbart och symboliskt att växa fram ur.