Sverige, f. 1992
+46730349033
Utställning: 7–13 maj


I LOST MY HAT

Mitt examensarbete är en utforskning av hur jag kan koppla ihop min försvagande mentala hälsa med min kreativa process genom att sammanställa och arbeta med varje dikt jag har skrivit under de senaste fem åren. Projektet består av en samling utvalda texter som får liv genom animation och som alla visas samtidigt på en fysisk plats i ett försök att skapa en visuell representation av hur jag känner, ser på och tänker om mig själv, och tankarna på döden som genomsyrar det hela.

Det kan också finnas en cowboyhatt.