Sverige, f. 1997
073-64 29 655
Utställning: 7–13 maj


Dear Letters
Unlearning the typographic rules which I never learned anyway

Dear Letters
Unlearning the typographic rules which I never learned anyway
är en publikation där bokstäver tillsammans med ord och ett inledande manifest skapar en plats med bokstäverna i fokus.

I mitt examensarbete har jag undersökt om det går att arbeta typografiskt utan att ha en traditionell ingång där regler och normer ifrågasätts. Finns det utrymme för känsliga bokstäver? Jag har genom olika metoder, båden analogt och digitalt, jobbat fram bokstäver som ett praktiskt undersökande för att göra det mindre läskigt att arbeta med typografi. Jag bjudit in andra formgivare till att hjälpa mig att tänka och skriva ned det som har kommit att bli grunden för ett manifest, och tillsammans med en samling ord associerade med bokstäver och typografi utgör de publikationen.

Min förhoppning är att genom att arbeta fram metoder och skapa bokstäver utifrån fantasi, lust och frihet, öppna upp för vad typografi och bokstäver kan vara.

Yours truly,
M