Sverige, f. 1994
+46732207705
Utställning: 7–13 maj


Tänk bara på jordgubbar

Mitt examensarbete är ett personligt utforskande av länkarna och sambanden mellan kreativitet och psykisk ohälsa. Den består av en liten samling fanzines och konstverk skapade genom olika tryckmetoder. Inspirerad av stereotypa föreställningar om den deprimerade konstnären och det galna geniet experimenterar jag med olika metoder för att visualisera ämnet genom illustrationer och texter. Det är en undersökning av mina egna erfarenheter och tankar kring ämnet, och om hur mitt eget konstnärskap påverkas av min psykiska hälsa, både i teman och uttryck.