7–13 maj Kandidatstudenter

Lisa MorrisseyRidå

Lisa Morrissey (f. 1994, Uppsala, Sverige) arbetar huvudsakligen med video och skulptur. I sin praktik intresserar hon sig för teaterscenen och relationen mellan fiktion och verklighet. Examensarbetet Ridå är ett videoverk som utspelar sig på baksidan av en teaterridå, där ensemblen möts efter en föreställning. I videon figurerar flera av hennes tidigare skulpturer och props, som ett slags retrospektiv av studietiden på Konstfack.Ridå, 2022 (trailer)
Monologue/Yoga In Heels, 2021 (trailer)
Eden, 2020 (trailer)
Yes I Do Want To Be Your Little Pony, 2021


Yes I Do Want To Be Your Little Pony, 2021